Предизвикателство пред всички мениджъри на бизнес, притежаващ собствена производствена сграда, е да се намалят разходите за обслужване. В това число влизат и разходите за електроенергия, като в някои случай те се оказват много голямо перо с пряко влияние на себестойността на произвежданата продукция.

Вече има решение за трайно намаляване на разходите. Чрез изграждането на фотоволтаична централа на покрива на сградата, на практика ставате напълно независими към промяната на цената на тока, закупуван от регулирания или свободния пазар.
Изграждането на фотоволтаична централа за собствени нужди е по облекчена процедура, особено, ако е правилно оразмерена и проектирана, така, че да се усвоява 100% от произведената енергия.

Инвестицията е еднократна и не изисква никакви разходи за суровина, а поддръжката в изправно техническо състояние е на практика пренебрежимо малка – слънцето работи за вас.

В зависимост от спецификите на вашето потребление на енергия е възможно към системата да се добави блок за съхранение на енергията или да се подготви документацията, така, че излишната енергия да се подава в разпределителната мрежа и да получавате пари за излишната ви енергия.

Ние изготвяме индивидуален подробен предварителен анализ на рентабилността на инвестицията, която ви предлагаме.

Фотоволтаичната централа носи на вас и на бизнеса ви следните предимства:

  • Най-ниската себестойност на тока
  • Независимост към промяната на цената на ел.енергията
  • Еднократна инвестиция
  • Безплатна суровина за производство на енергия – слънчева енергия
  • Улеснена процедура по изграждане
  • 100% възвръщане на инвестицията
  • Използване на покривна площ, запазване на изолационните свойства
  • Намаляване на разхода за реактивна енергия
  • Получавате система за подробен анализ на потреблението и управление на сградния ресурс

Дългогодишен опит в проектиране и електроизграждане на високотехнологични решения.

Адрес

гр.Пловдив, ул. Знаме 4, вх.В

Социални мрежи

Електрогруп-07, 2021. Всички права запазени.
Сайтът е изграден от At Sight