Ние имаме натрупан солиден опит с проектиране, изграждане, реконструкция и модернизация на улично и парково осветление. Освен монтажните дейности изпълняваме дейности по доставка на материали: стълбове, осветителни тела, кабелни мрежи, табла, системи за управление, кабели, проводници и др. Представители сме на турската фирма Deniz Makina за полигонални горещопоцинковани улични стълбове.

Дългогодишен опит в проектиране и електроизграждане на високотехнологични решения.

Адрес

гр.Пловдив, ул. Знаме 4, вх.В

Социални мрежи

Електрогруп-07, 2021. Всички права запазени.
Сайтът е изграден от At Sight