Увеличението на цените на електроенергията и енергоносителите в последните години доведе до отделяне на все по-голямо внимание на измерването на консумираната енергия в различни възлови точки на мрежата с основни цели намаляване на загубите и пестене на енергия. Най-значим елемент за реализиране на икономия на енергия е събиране на електрическите параметри на системата в централизирана система за управление и мониторинг.

Предлагаме пълен набор от продукти и системи за реализиране на енергиен мониторинг. Нашите компетенции обхващат избор, доставка, въвеждане в експлоатация и поддръжка на устройства за измерване на параметрите на електрическата енергия и софтуерни приложения за мониторинг и анализ на данните.

Дългогодишен опит в проектиране и електроизграждане на високотехнологични решения.

Адрес

гр.Пловдив, ул. Знаме 4, вх.В

Социални мрежи

Електрогруп-07, 2021. Всички права запазени.
Сайтът е изграден от At Sight